Αποφάσεις ΔΕΠΑΝΑΛ

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%22100015077%22&sort=recent&wt=xml

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 10, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 10, 2017
Διαμόρφωση XML
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatXML
id0778fe12-24d9-4a3d-a410-d7d07d0f8a18
package id14cf75b9-7e53-4f8c-b0c7-05f1e5534dc0
revision id32cdad2e-44a5-4fac-9ec5-8f49912bc06a
stateactive