ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ...

URL: http://data.gov.gr/dataset/2bf184bf-f8ac-48ab-889e-7512e57799a6/resource/841dc55b-0b00-4e7d-8441-f4548d2da9ac/download/12018062613088620187571-29.pdf

Επικαιροποίηση έτους 2018 της απόφασης ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 26, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2018
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 9 μήνες
formatPDF
id841dc55b-0b00-4e7d-8441-f4548d2da9ac
package id2bf184bf-f8ac-48ab-889e-7512e57799a6
revision ida16376cf-ee06-4aee-b68a-abb9d7ef28d8
stateactive
url typeupload