ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ...

URL: http://data.gov.gr/dataset/2bf184bf-f8ac-48ab-889e-7512e57799a6/resource/841dc55b-0b00-4e7d-8441-f4548d2da9ac/download/12018062613088620187571-29.pdf

Επικαιροποίηση έτους 2018 της απόφασης ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 26, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2018
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatPDF
id841dc55b-0b00-4e7d-8441-f4548d2da9ac
package id2bf184bf-f8ac-48ab-889e-7512e57799a6
revision ida16376cf-ee06-4aee-b68a-abb9d7ef28d8
stateactive
url typeupload