Σύνολα εγγράφων Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Οίτης

URL: http://data.gov.gr/dataset/4750544a-fcdf-4d41-b024-b6ba9bfbc7f7/resource/97b4f6ae-ff26-47f8-9066-185622006130/download/Synolaeggrafwnfdedo.xlsx

Καταγραφή των συνόλων των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΑΔΑ: 6ΓΔΔ46Ψ84Ζ-1ΡΡ), έκδοσης όπως 12/2011.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 4, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2017
Διαμόρφωση xslx
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatxslx
id97b4f6ae-ff26-47f8-9066-185622006130
package id4750544a-fcdf-4d41-b024-b6ba9bfbc7f7
revision id51727dd8-9bdd-48c5-9b24-eba6d865805d
stateactive
url typeupload