4ηΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2017

Η 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017 εγκρίθηκε με την αρίθμ. 72/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (7Ι5Τ7ΛΞ-3ΑΥ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:53
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2017, 08:30