ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης ...

URL: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchField=5&searchValue=1090207

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων Φορέα - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 24, 2019
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπριν 12 μήνες
formatJSON
id9e365b82-ecc1-4ee7-b2d8-014627edc05c
package id51aebdcd-f450-4aa0-937b-75cc01e03e3f
revision idf1e0e7e7-2c5a-4d40-aa96-a4508f1b9d0f
stateactive