Διορισμοί

URL: http://data.gov.gr/dataset/56086a53-b306-4570-8f21-f3822ce777ba/resource/dc15c850-0438-4eef-a111-4137d1c8797e/download/.xls

Περιλήψεις διορισμών-ανακλήσεων διορισμών μόνιμων και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων Δήμων και Ν.Π. Δήμων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 23, 2018
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 23, 2018
Διαμόρφωση .xls
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.xls
iddc15c850-0438-4eef-a111-4137d1c8797e
package id56086a53-b306-4570-8f21-f3822ce777ba
revision idd9b6a36b-f92b-43db-9dc5-58b880a1aee8
stateactive
url typeupload