ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Αποτύπωση διαχείρισης εγγράφων, αιτημάτων και δραστηριοτήτων Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Ηλείας της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε.- 1ου εξαμήνου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Θεόδωρος Κόντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Κόντος
Last Updated Ιούλιος 27, 2016, 09:32
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 27, 2016, 08:59