Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Λήψη απόφασης περί σύστασης επιτροπών ανά Δήμο για την χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ
Last Updated Ιούλιος 11, 2017, 22:34
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 31, 2015, 15:55