Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α-Αιτηση

Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΟΜΕΔΙ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την συνεχή επικαιροποίησή του.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=1270&id=&tid=1356
Δημιουργός Τμήμα Αδειών
Last Updated Ιούνιος 29, 2017, 11:26
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 5, 2016, 08:28