Χάρτης Αιολικών Πάρκων Κρήτης

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=4f6123fba6f24b669926c72bbcfa7f36

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 21, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 21, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id9946acbd-76ad-4605-a3b4-78bc8a999215
package id9a923296-bc9e-42b9-acaa-ea7ac3319794
revision id1442d4da-eab1-4149-a353-269145cbcf7a
stateactive