Αιτήματα πλήρωσης θέσεων

Αιτήματα έγκρισης διορισμών/ προσλήψεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ministryofjustice.gr/
Δημιουργός Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικόλαος Μπέγκας
Last Updated Μάρτιος 6, 2017, 10:55
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2017, 10:23