Αιτήματα προμηθειών του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Αιτήματα - υπηρεσιακά σημειώματα για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών, έργων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://eprocurement.gov.gr
Δημιουργός Τ.Α.Λ.Σ.
Υπεύθυνος Συντήρησης Κόκκαλη Ιωάννα
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2020, 09:32
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 17, 2020, 09:18