ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρουσιάζονται τα σύνολα των δεδομένων αναφορικά με αιτήματα συμμετοχών Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις εσωτερικού-εξωτερικού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γραφείο Επιστημονικών Εκδηλώσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Πυριοβολή Γεωργία
Last Updated Ιούλιος 24, 2019, 10:23
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 14, 2018, 09:46