ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-1ο έξαμηνο 2018

Παρουσιάζονται τα σύνολα των δεδομένων αναφορικά με αιτήματα συμμετοχών Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις εσωτερικού-εξωτερικού για το χρονικό διάστημα 2017- 1ο εξάμηνο 2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γραφείο Επιστημονικών Εκδηλώσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Πυριοβολή Γεωργία
Last Updated Σεπτέμβριος 14, 2018, 10:04
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 14, 2018, 09:46