Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικών υπηρεσιώμν Δήμου Θεσσαλονίκης - Αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων πολεοδομικών αδειών

Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης παρέχεται δυναμικά το πλήθος των αιτήσεων για χορήγηση αντιγράφων πολεοδομικών αδειών ανά έτος και ανά μήνα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Χαράλαμπος Χατζής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαράλαμπος Χατζής
Έκδοση 1.0
Last Updated Σεπτέμβριος 18, 2019, 11:24
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2017, 10:01