ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ (Α01), ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ (Α02), ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Α03), ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Α04), ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΣΠΕ (Α05), ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΦΚΟ (Α06), ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (Α07), ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΉ ΜΟΡΦΗ (Α08), ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΣΕΠ (Α09), ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝ-ΕΡΓ (Α10), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ (Α11), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝ-ΕΡΓ (Α12), ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (Α13)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Last Updated Νοέμβριος 6, 2018, 10:21
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 6, 2018, 10:21