ΑΛΙΕΙΑ-ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Δ/νση Αγρ.Υποθ.Θεσσαλίας)

Αποφάσεις ίδρυσης / ανανέωσης / τροποποίησης άδειας λειτουργίας χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιεργειών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Σαμπάνη Κωνσταντινιά
Υπεύθυνος Συντήρησης Σαμπάνη Κωνσταντινιά
Last Updated Νοέμβριος 2, 2016, 11:48
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 13, 2016, 11:01