ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Δ/νση Αγρ.Υποθ. Θεσσαλίας)

Αποφάσεις: 1) Παραχώρησης Χρήσης Θαλάσσιων & Λιμναίων Υδάτινων Εκτάσεων για την ίδρυση, Επέκταση, Μετεγκατάσταση Πλωτών Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας (Ν. 4282/2014, κεφάλαιο Β) 2) Χορήγησης ή Ανανέωσης Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας (Ν. 4282/2014, κεφάλαιο Γ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Αρτεμιάδου Βασιλεία - Σαμπάνη Κωνσταντινιά
Υπεύθυνος Συντήρησης Σαμπάνη Κωνσταντινιά
Last Updated Νοέμβριος 2, 2016, 12:03
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 13, 2016, 10:57