ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Δ/νση Αγροτ.Υποθ.Θεσσαλίας)

Τροποποίηση απόφασης μίσθωσης - άδειας λειτουργίας θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Σαμπάνη Κωνσταντινιά
Υπεύθυνος Συντήρησης Σαμπάνη Κωνσταντινιά
Last Updated Νοέμβριος 2, 2016, 11:27
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 13, 2016, 11:04