Αλιεία - υδατοκαλλιέργειες (Δ.Α.Υ. Θεσσαλίας)

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82,%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%22&page=0&fq=thematicCategory:%5B%22%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%22,%22%20%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%99%CE%91%22%5D&fq=organizationUid:%2250200%22&fq=unitUid:%2277656%22

Αποφάσεις Μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης, αποφάσεις Τροποποίησης Άδειας Λειτουργίας θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, Αποφάσεις Ίδρυσης Χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιεργειών, Αποφάσεις Τροποποίησης / Ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας Χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιεργειών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 25, 2017
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 25, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
ided274300-0053-44d4-b257-f073c4215074
package ida5230ed4-3342-4981-9b54-6415195fb0f2
revision id0bb537dd-7646-426b-b24f-9bfdebe2d8f3
stateactive