ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ (Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας)

Απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ιχθυογεννητικό σταθμό

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Βλαχώνης, Γεώργιος Κοντογεώργος
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 07:09
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 07:08