Αναθέσεις προμήθειας αγαθών,υπηρεσιών και έργων του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση προμήθειας αγαθών/έργων/υπηρεσιών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Τ.Α.Λ.Σ.
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΑΚΑΚΗ Στυλιανή
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2020, 09:55
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2020, 09:45