Αναδασωτέες εκτάσεις - Διεύθυνση Δασών Ηλείας

Κήρυξη και άρση αναδασωτέων εκτάσεων - Διεύθυνση Δασών Ηλείας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276469%22&sort=recent
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 9, 2017, 11:04
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2017, 11:03