Αναδασωτέες εκτάσεις - Διεύθυνση Δασών Ηλείας

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276469%22&sort=recent

Κήρυξη και άρση αναδασωτέων εκτάσεων - Διεύθυνση Δασών Ηλείας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 9, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2017
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatHTML
idc70b7125-94bb-4927-8267-0a789ad150a4
package id554f7127-292d-4674-b829-bcc8c0e04638
revision id350853a0-fb9f-41d9-924e-27b3899a77be
stateactive