ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=73&Itemid=228
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Ιούλιος 18, 2018, 05:57
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 16, 2018, 08:28