ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κλήρωση για επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εξής επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, για το έτος 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=73&Itemid=228
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Ιούλιος 17, 2018, 10:19
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 17, 2018, 10:08