Εγκρίσεις αποφάσεων εκμίσθωσης και εκποίησης ...

URL: https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&kind=

Εγκρίσεις αποφάσεων εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων που αφορούν τις περιουσίες των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, σχολαζουσών κληρονομιών. Εγκρίσεις αποφάσεων εκποίησης κινητών και ακινήτων που αφορούν τις περιουσίες των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, σχολαζουσών κληρονομιών.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 12, 2016
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 12, 2016
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatHTML
id7880b980-5320-4082-897a-12df6ba72f8e
package id2c92c36b-bad6-4a60-a309-74c796af36c5
revision id22291d54-cab5-43dc-a9a9-992cb0ef16da
stateactive