Ανάληψη Υποχρέωσης - ΝΠΔΔ Δημοτικοι Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου

Ανάληψη Υποχρέωσης - ΝΠΔΔ Δημοτικοι Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2252729%22&fq=unitUid:%2286002%22
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 13:44
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 16, 2015, 08:52