Αναπληρώσεις θέσεων από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν αναπληρώσεις

Παρουσιάζεται το πλήθος των θέσεων που αναπληρώθηκαν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας, καθώς και το ποσοστό αναπλήρωσης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 09:24
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 11:53