Ανατροπές Αναλήψεων Υποχρεώσεων Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει Ανατροπές Αναλήψεων Υποχρεώσεων Δήμου Δράμας όπως αναρτώνται στην διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Last Updated Οκτώβριος 11, 2018, 06:17
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 06:15