Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:HIST(%22100029230%22)&sort=recent&wt=xls
Δημιουργός ΣΜΑΡΩ ΚΑΛΠΑΚΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΜΑΡΩ ΚΑΛΠΑΚΗ
Last Updated Δεκέμβριος 7, 2017, 11:06
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017, 11:04