Αποφάσεις Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Χερσαίων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών Ηπείρου

Πίνακας Αποφάσεων Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας ή Ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας Χερσαίων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Στοιχεία Αυτών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
Υπεύθυνος Συντήρησης Πέτρος Χήρας
Last Updated Ιούνιος 2, 2018, 07:41
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 5, 2016, 07:41