ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αποφάσεις ανάθεσης προμηθειών - υπηρεσιών που αφορούν στην Υπηρεσία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Last Updated Φεβρουάριος 27, 2020, 11:26
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 8, 2016, 08:00