ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αποφάσεις ανάθεσης προμηθειών - υπηρεσιών που αφορούν στην Υπηρεσία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Last Updated Νοέμβριος 6, 2019, 12:17
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 8, 2016, 08:00