ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Περιλαμβάνει τις αποφάσεις ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Last Updated Μάιος 22, 2020, 10:05
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2020, 09:59