Αποφάσεις Δ' Δημοτικής Κοινότητας

Αποφάσεις Δ' Δημοτικής Κοινότητας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης
Υπεύθυνος Συντήρησης Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης
Last Updated Αύγουστος 23, 2018, 11:37
Δημιουργήθηκε Μάιος 10, 2016, 11:16