Αποφάσεις Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης ...

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%2250369%22&sort=recent&wt=xml

From the dataset abstract

Όλες οι αποφάσεις της επιχείρησης όπως αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πηγή : Αποφάσεις Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 5, 2016
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 5, 2016
Διαμόρφωση XML
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatXML
id2df6445d-c03e-416b-b611-2b5cf34c10ce
package id88962ec4-c220-452d-9272-ab47001cb2c6
revision idacad399f-cc4e-4237-a4fa-885d763f3d87
stateactive