Αποφάσεις ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ράλλης Απόστολος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ράλλης Απόστολος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 10:12
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 10:11