ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226072%22&fq=unitUid:%2280637%22&sort=recent&page=0
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
Last Updated Νοέμβριος 23, 2018, 09:38
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2018, 09:09