ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/00f68840-9ade-4591-bdf3-ad5e76f07b80/download/492-2017.pdf

ΤΠΔΥ (25%) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ ( άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 )

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 1, 2019
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 1, 2019
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatPDF
id00f68840-9ade-4591-bdf3-ad5e76f07b80
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
revision id2a728f52-c63f-4373-92d9-20045d653511
stateactive
url typeupload