Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/0abe6e94-b42f-420f-9683-8882480405a9/download/AAY-221-2017.pdf

Συντήρηση επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων ΔΕ Εξαπλατάνου ΤΠ 2016

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id0abe6e94-b42f-420f-9683-8882480405a9
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position204
revision id4614bb40-b0f0-4124-8942-bf96d9a8c573
stateactive
url typeupload