Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/0ca7532a-1c5c-407e-b554-b65a3165c96a/download/350.pdf

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id0ca7532a-1c5c-407e-b554-b65a3165c96a
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position335
revision id5d9e5b3a-c607-49d7-8010-6e5156cb9a9d
stateactive
url typeupload