ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/10488d1c-39f6-499f-b5c9-01eb9537476a/download/AAY-40-2017.pdf

Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 3, 2019
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 3, 2019
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatPDF
id10488d1c-39f6-499f-b5c9-01eb9537476a
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position22
revision id01274262-a418-4089-9bfd-71f12ea8c61d
stateactive
url typeupload