Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/176df600-c1ef-445f-8a09-7c32e8a41a5a/download/AAY-214-2017.pdf

Συντήρηση επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων ΔΕ Αριδαίας ΤΠ 2016

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id176df600-c1ef-445f-8a09-7c32e8a41a5a
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position197
revision idb9b37c4b-c976-448a-9a15-31e75c4360f6
stateactive
url typeupload