Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/21a06f6b-75c4-4dcb-8c48-b0e5a1155990/download/338.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
format.pdf
id21a06f6b-75c4-4dcb-8c48-b0e5a1155990
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position323
revision id349b5dbd-2aa8-406a-be32-ebeaa9ebd395
stateactive
url typeupload