Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/21a06f6b-75c4-4dcb-8c48-b0e5a1155990/download/338.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id21a06f6b-75c4-4dcb-8c48-b0e5a1155990
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position323
revision id349b5dbd-2aa8-406a-be32-ebeaa9ebd395
stateactive
url typeupload