Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/2e776b8e-d8a5-4e69-8931-8683812c71b8/download/348.pdf

Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης ΤΚ Προμάχων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id2e776b8e-d8a5-4e69-8931-8683812c71b8
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position333
revision id40926696-28eb-4abb-817e-eb2623634cf8
stateactive
url typeupload