Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/34294355-309a-4cbe-a698-085fb446ca80/download/AAY-401-2017.pdf

Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Όρμας(ΡΩΣΣΙΟΥ Β.) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
format.pdf
id34294355-309a-4cbe-a698-085fb446ca80
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position373
revision id21e6bc4c-5c5e-4a7a-89f7-1deea3a050bf
stateactive
url typeupload