Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/34294355-309a-4cbe-a698-085fb446ca80/download/AAY-401-2017.pdf

Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Όρμας(ΡΩΣΣΙΟΥ Β.) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id34294355-309a-4cbe-a698-085fb446ca80
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position373
revision id21e6bc4c-5c5e-4a7a-89f7-1deea3a050bf
stateactive
url typeupload