Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσεις

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/3dee61b5-2752-4d8d-830e-208b0968a7f2/download/AAY-241-2017.pdf

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες συνεχ.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id3dee61b5-2752-4d8d-830e-208b0968a7f2
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position225
revision id5ffed942-320f-4e9d-a2d7-cc36d0f2d079
stateactive
url typeupload