Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/3e5fccaa-7820-41d1-9a47-13729c02fae5/download/317.pdf

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ. μέσων (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ)(27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
format.pdf
id3e5fccaa-7820-41d1-9a47-13729c02fae5
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position302
revision id3ffb2c6e-5203-4b48-9a2d-1b963179cbb6
stateactive
url typeupload