Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/3e5fccaa-7820-41d1-9a47-13729c02fae5/download/317.pdf

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ. μέσων (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ)(27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id3e5fccaa-7820-41d1-9a47-13729c02fae5
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position302
revision id3ffb2c6e-5203-4b48-9a2d-1b963179cbb6
stateactive
url typeupload