Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/5f23a645-f16e-4bd3-924b-a4c6dd296846/download/382.pdf

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id5f23a645-f16e-4bd3-924b-a4c6dd296846
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position367
revision id5d3070e6-6dd1-40be-9294-b1b03df750a9
stateactive
url typeupload