Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/60c192b2-f65d-4050-9e8c-e39892778d4e/download/AAY-292-2017.pdf

Προμήθεια γάλακτος

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id60c192b2-f65d-4050-9e8c-e39892778d4e
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position277
revision id0edcbb7b-f2de-4861-b8ff-3dc3737b3671
stateactive
url typeupload